Welkom bij Hefaistos
"Wij maken uw puzzel passend"
Hefaistos in beeld


Herplaatsing en onthulling beeld Pierre Massy
Roermond


Presentatie Buuttereednersavond "Lachenderwies"


Presentatie gala sponsordiner De Zorggroep Camillus


Opening expositie Pablo Ernesto Seminario Ramirez & Cees Roelofs.


Presentatie Buuttereednersavond
"Lachenderwies"
D'n Uul Roermond

Wie is Hefaistos

Hefaistos is Olaf van Eijndhoven (Geldrop 1944).
Olaf is 39 jaar advocaat geweest en heeft die beroepsuitoefening sinds 1 januari 2010 achter zich gelaten.
Als advocaat en mede oprichter van BoelsZanders Advocaten (BZ) heeft Olaf zich vooral bezig gehouden met het ondernemingsrecht en het insolventierecht.
Ook is Olaf als bestuurslid betrokken geweest bij het management van BZ en heeft hij zich intensief bezig gehouden met de internationale contacten die BZ onderhoudt in Advoc (Europe), in welk advocatennetwerk hij een aantal jaren lid van de board of directors is geweest.
Op bestuurlijk gebied heeft Olaf meerdere functies, zowel zakelijk, sportief als charitatief.
Voor een overzicht zie zijn curriculum vitae.


Waarom Hefaistos

Hefaistos is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de god van de smeedkunst, het vuur en de ambachtslieden en is de smid van de goden. Volgens sommige bronnen (Homerus e.a.) was hij de zoon van Zeus en Hera.
Olaf heeft voor de vennootschap waarin hij in de post-advocatuurperiode een aantal activiteiten ontplooit, bewust gekozen voor de naam Hefaistos.
Ook als advocaat heeft voor Olaf het accent vooral gelegen op het ‘smeedwerk’: contracten opmaken waarin mensen hun samenwerking regelen en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten vastleggen en aandeelhouders in hun vennootschappen de weg gericht naar het doel wijzen.
Ook bestuurlijk heeft Olaf altijd voor ogen om mensen positief aan elkaar te klinken, er een keten van te maken die spanning en druk kan doorstaan.
In zijn nieuwe activiteiten staat inspiratie om mensen en menselijke elementen te (ver)binden, voorop.

En dat alles mag met enig vuur en passie gepaard gaan.
Waarmee de keuze voor ‘Hefaistos’ is verklaard.